Bloczki samokopia

Bloczki akcydensowe, samokopjujące czarno białe i w pełnym kolorze. Klejone po 50, 100 szt.

1404215827.jpg